Regler

Följande punkter gäller för samtliga universum listade på OGame.org:

Reglerna har satts för att alla spelare skall kunna njuta av ett schysst spel i deras universum.

Vänligen notera att av sekretesskäl kommer klagomål och frågor rörande specifika konton enbart att diskuteras med kontoinnehavaren.

Om du har några frågor eller är osäker angående reglerna kan du läsa mer om dessa här: Specifika regler och Klargöranden.

1. Konton

Ägaren för ett konto är alltid den person som äger e-postadressen som är angiven i spelkontot.
Varje konto har rätt att spelas av en enda spelare hela tiden, kontosittning är det enda undantaget.
Byten av konton inom ett och samma universum måste göras med hjälp av en SpelOperatör och tillåts bara en gång var 15:e dag. I enighet med de strikta reglerna i T&C måste den nya ägaren byta e-post adress inom 12 timmar efter bytet. Du kan kontakta supporten via http://support.se.ogame.gameforge.com.

2. Multikonton

Varje spelare är tillåten att kontrollera ett konto per universum.
Om två eller fler konton oftast, ibland eller permanent är från samma nätverk (t.ex. skolor, universitet, Internetkaféer) är det starkt rekommenderat att anmäla detta till en SpelOperatör i förväg på http://support.se.ogame.gameforge.com.

3. Kontopassning

Kontopassning tillåter en spelare att få kontot passat av en annan spelare.
En SpelOperatör måste meddelas före en passning äger rum via http://support.se.ogame.gameforge.com.
Ett konto får bara passas i maximalt 48h.
Passningsperioden räknas som över så fort ägaren loggar in.
Ett konto kan bara passas om kontot inte varit passat de senaste 7 dagarna och ägaren har loggat in under tiden sedan den senaste passningen ägde rum.

4. Drämmning

Du får inte attackera någon planet eller måne, som ägs av samma spelare, mer än 6 gånger under en period av 24 timmar. Denna regel gäller även för månförstörelse uppdrag. Sond attacker och interplanetära attacker räknas ej mot bashingregeln.
I vissa universum kan bashingregeln vara annorlunda och till och med överklagas. Så, i universum där plundring med spionprober är aktiverat, kommer attacker med spionprober att räknas som en attack med avseende på bashingregeln.
Bashing tillåts endast när din allians är i krig med en annan allians. Kriget måste publiceras på det berörda OGame forumet och måste uppfylla det specifika forumets regler.

5. Pushing

Det är inte tillåtet för något konto att få otillbörlig vinst av ett lägre rankat konto i en fråga om resurser.
Pushing är, men inte bara begränsat till detta exempel, följande: resurser skickade från ett lägre rankat konto till ett högre rankat utan något konkret i utbyte.
Affärer måste avslutas inom 72 h.
För alla undantag (gåvor, ...) måste en SpelOperatör informeras via ticket systemet (http://support.se.ogame.gameforge.com).

6. Utnyttja Buggar / Scripting

Att använda en bugg för någons vinst avsiktligt eller att avsiktligt inte rapportera en bugg är strängt förbjudet. Att använda ett program som gränssnitt mellan spelaren och hans spel är förbjudet. Någon annan form av automatisk genererad information skapad med ett illvilligt uppsåt är även det förbjudet. Undantagen finns upptagna på spelets forum.

7. Hot i verkliga livet

Att antyda att ni kommer att hitta och skada en annan spelare, teammedlem, Gameforge ombud eller annan person som kan vara på något sätt relaterat till någon av spelet tjänster är förbjudet.

8. Förolämpning och Spam

Varje form av förolämpning och spam är otillåten.

9. Språk

Spelets utgivare förbehåller sig rätten att utesluta spelare som inte kan tala respektive lands modersmål (t.ex. i spelet, forumet och IRC officiella chat-rum). Andra tillåtna språk listas på det officiella spelforumet.

10. Brott mot reglerna

Varje form av överträdelse av reglerna kommer att straffas med varningar upp till permanent ban av kontot. Den svarande SpelOperatören är den som beslutar om typ och varaktighet på straffet och dessa är kontaktpersonen för bans.

11. Allmänna villkor

De Allmänna villkor kompletteras med dessa regler som också måste efterföljas hela tiden.

12. Undantag

Spelets ledning förbehåller sig rätten att få undantag från dessa regler. I speciella fall (t.ex. vid evenemang) spelreglerna kan komma att ändras eller upphävas. Den berörda användargruppen kommer att informeras om och när så är fallet.

13. Support

Kontakta vårt Support-team angående alla problem som är relaterade till spelet.
Rapportera problem så snart som du kan, så vi kan ge dig den bästa möjliga supporten. Vi kan bara erbjuda support för problem som gäller dom sista 3 månaderna.