Regler

Följande punkter gäller för samtliga universum listade på OGame.org:

Reglerna har satts för att alla spelare skall kunna njuta av ett schysst spel i deras universum.

Vänligen notera att av sekretesskäl kommer klagomål och frågor rörande specifika konton enbart att diskuteras med kontoinnehavaren.

Om du har några frågor eller är osäker angående reglerna kan du läsa mer om dessa här: Specifika regler och Klargöranden.

1. Konton

Ägaren över ett spelkonto är ägaren över Lobbykontot där spelkontot finns.
Varje konto har rätt att spelas av en enda spelare hela tiden, kontosittning är det enda undantaget.
Att byta bort sitt spelkonto är enbart tillåter genom ‘Ge bort konto’ funktionen i ett Lobby konto.
Lobbykonton kan inte överföras till någon annan.

2. Multikonton

Varje spelare är tillåten att kontrollera ett konto per universum.
Om två eller fler konton oftast, ibland eller permanent är från samma nätverk (t.ex. skolor, universitet, Internetkaféer) är det starkt rekommenderat att anmäla detta till en SpelOperatör i förväg på http://support.se.ogame.gameforge.com.

3. Kontopassning

`Kontopassning´ tillåter en annan spelare att ‘passa’ deras konto, dvs ta hand om deras konto.
Ett konto får bara passas i maximalt 48h.
Kontopassning är enbart tillåtet via `Passningskoder´, som finns tillgängligt i Lobbyn. Under tiden som kontot passas, så är det inte tillåtet att utföra några attacker mot andra spelare.
Lobbydetaljer kan inte överföras till andra spelare. Eventuella överträdelser av dessa regler kan leda till en permanent ban för lobbykontot för delning av konton.

4. Drämmning

Du får inte attackera någon planet eller måne, som ägs av samma spelare, mer än 6 gånger under en period av 24 timmar. Denna regel gäller även för månförstörelse uppdrag. Sond attacker och interplanetära attacker räknas ej mot bashingregeln. Undantag är universum där aktiv plundring med sonder är möjlig.
Bashing tillåts endast när din allians är i krig med en annan allians. Kriget måste publiceras på det berörda OGame forumet, i den korrekta forumet och måste uppfylla det specifika forumets regler.
En bashing undersökning påbörjas endast om en spelare rapporteras.

5. Pushing

Inget konto är tillåtet att få oskäligt vinst från resurserna hos en lägre rankad spelare. Pushing är, men inte bara begränsat till detta exempel, följande: resurser skickade från ett lägre rankat konto till ett högre rankat utan något konkret i utbyte.
Att anordna en strid för att möjliggöra ett högre rankat konto för att få vinst från ett lägre rankat konto eller att manipulera handelsförhållanden för ett högre rankat konto för att få en fördel genom ett lägre rankat konto anses vara ett orättvist vinst.
Handel, återvinningshjälp & ACS delar måste avslutas inom 72 h.
För alla undantag (gåvor, ...) måste en SpelOperatör informeras via Supportsystemet (https://ogame.support.gameforge.com/index.php?fld=se).

6. Utnyttja Buggar / Scripting

Att använda en bugg för någons vinst avsiktligt eller att avsiktligt inte rapportera en bugg är strängt förbjudet. Att använda ett program som gränssnitt mellan spelaren och hans spel är förbjudet. Någon annan form av automatisk genererad information skapad med ett illvilligt uppsåt är även det förbjudet. Undantagen finns upptagna på spelets forum.

7. Hot i verkliga livet

Att antyda att ni kommer att hitta och skada en annan spelare, teammedlem, Gameforge ombud eller annan person som kan vara på något sätt relaterat till någon av spelet tjänster är förbjudet.

8. Förolämpning och Spam

Varje form av förolämpning och spam är otillåten.

9. Språk

Spelets utgivare förbehåller sig rätten att utesluta spelare som inte kan tala respektive lands modersmål (t.ex. i spelet, forumet och IRC officiella chat-rum). Andra tillåtna språk listas på det officiella spelforumet.

10. Brott mot reglerna

Varje form av överträdelse av reglerna kommer att straffas med varningar upp till permanent ban av kontot. Den svarande SpelOperatören är den som beslutar om typ och varaktighet på straffet och dessa är kontaktpersonen för bans.

11. Allmänna villkor

De Allmänna villkor kompletteras med dessa regler som också måste efterföljas hela tiden.

12. Undantag

Spelets ledning förbehåller sig rätten att få undantag från dessa regler. I speciella fall (t.ex. vid evenemang) spelreglerna kan komma att ändras eller upphävas. Den berörda användargruppen kommer att informeras om och när så är fallet.

13. Support

Kontakta vårt Support-team angående alla problem som är relaterade till spelet.
Rapportera problem så snart som du kan, så vi kan ge dig den bästa möjliga supporten. Vi kan bara erbjuda support för problem som gäller dom sista 3 månaderna.